Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2011 của Bộ GTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2022/12/10.-THONG-TU-35_2019TT_BGTVT-NGAY-09.09.2019-QUY-DINH-VE-HOAT-DONG-NAO-VET-VUNG-NUOC-CANG-BIEN-DO-BO-TRUONG-BO-GIAO-THONG-VAN-TAI-BAN-HANH.pdf” attachment_id=”4305″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!