Thông báo hàng hải về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H”… tại vùng biển Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!