Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của khu nước, vũng quay tàu và luồng Dự án khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!