Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của khu nước, vũng quay tàu và luồng Dự án khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2022/02/17-TBHH-TCTBDATHHMN_1.signed.pdf” attachment_id=”2710″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!