Thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công thuộc dự án Khu bến cảng Cà Na giai đoạn 1, cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!