Sở Giao thông vận tải Bình Thuận ban hành văn bản số 3190/TB-SGTVT ngày 29/10/2021 bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn hoạt động tạm thời về vận tải hành khách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!