Khu vực thi công khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Ngày 27/9/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã ban hành thông báo hàng hải số: 232/TBHH-TCTBĐATHHMN về khu vực thi công khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

(Theo file đính kèm bên dưới)

error: Content is protected !!