Khu vực thi công khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Ngày 27/9/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã ban hành thông báo hàng hải số: 232/TBHH-TCTBĐATHHMN về khu vực thi công khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

(Theo file đính kèm bên dưới)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!