Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023

Ngày 23/12/2022, được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cảng vụ hàng hải Bình Thuận.

Toàn cảnh Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023

Tại Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 02 đồng chí, cụ thể: đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và đồng chí Ngô Hoài Vũ, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tại Tuy Phong.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Dưới sự chủ trì, điều hành của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Công chức, viên chức năm 2023 đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022; Dự thảo các Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Phó Giám đốc Đỗ Văn Thuận trình bày báo cáo trước Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia các tham luận về: công tác kiểm tra, giám sát phương án bảo đảm an toàn hàng hải của các công trình, dự án; công tác kiểm tra an toàn tại khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận,… ngoài ra tại Hội nghị còn thảo luận trực tiếp, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động công tác chuyên môn, cũng như nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động Cảng vụ hàng hải Bình Thuận trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhân – Trưởng phòng PC-TT-ATANHH trình bày báo cáo tham luận trước Hội nghị

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất viên chức và người lao động, qua đó đã định hướng bổ sung các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện và điều hành trong năm 2023 vào Nghị quyết của Hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bao gồm các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện thông qua biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Thành viên Ban Chỉ đạo đã biểu dương những kết quả đạt được của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận trong năm 2022 và đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết nội bộ; đồng thời, nhấn mạnh, bổ sung thêm những yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp cần phải tập trung thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư Chi bộ, Giám đốc thay mặt đơn vị xin lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, định hướng những nội dung lớn cho hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Phát hiểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực, cố gắng hết mình của viên chức và người lao động Cảng vụ hàng hải Bình Thuận trong thời gian qua để hoàn thành các nội dung của Nghị quyết Hội nghị năm 2022 và các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Đồng chí Giám đốc yêu cầu mỗi viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ; học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc thực thi đạo đức công vụ cũng như tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, để tiếp tục xây dựng Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ngày càng vững mạnh, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chính quyền và Công Đoàn đã Phát động thi đua năm 2023 và ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành công đoàn. Hội nghị thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2023.

Toàn thể Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

error: Content is protected !!