Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ban hành văn bản số 1049/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 04/11/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn Tổ chức hoạt động tạm thời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!