Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ban hành văn bản số 1013/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 22/10/2021 về việc tổ chức hoạt động tạm thời về vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường thủy…

Ngày 22/10/2021, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã ban hành văn bản số 1013/CVHHBT-PC-TT-ATANHH  về việc tổ chức hoạt động tạm thời về vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường thủy trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Toàn văn văn bản vui lòng xem dưới đây:
error: Content is protected !!