Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TT-59.2022.TT-BTC.pdf” attachment_id=”3891″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!