Thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng dầu để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!