Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải trên vùng biển Cà Ná – Ninh Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!