Quyết định số 809/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2024/07/QD-809-GIA-DICH-VU-CAU-BEN-PHAO-NEO.pdf” attachment_id=”6868″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!