Thông báo Quyết định công bố vùng đón trả hoa tiêu khu vực Vĩnh Tân – Cà Ná

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2022/07/540.CVHHBT-PC-TT-ATANHH.signed.signed-1.pdf” attachment_id=”3502″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2022/07/540.CVHHBT-PC-TT-ATANHH.signed.signed.pdf” attachment_id=”3499″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!