Quy trình thí điểm kiểm tra tàu thuyền từ xa

Ngày 16/8/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã xây dựng Quy trình thí điểm kiểm tra tàu thuyền từ xa nhằm bảo đảm tàu thuyền tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải, an toàn lao động hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ tàu lên bờ và ngược lại.

error: Content is protected !!