Chủ động theo dõi, ứng phó với diễn biến của ATNĐ trên biển Đông.

Thực hiện công điện số 3927/CĐ-CHHVN ngày 23/9/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và công điện số 247/CĐ-PCTT ngày 23/9/2021 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận về việc ứng phó với Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Để chủ động ứng phó kịp với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã bản hành văn bản 879/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 23/9/2021 yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực chủ động theo dõi, ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Toàn văn văn bản xem dưới đây:

error: Content is protected !!