Chủ động theo dõi, ứng phó với diễn biến của Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Thực hiện công điện số 4132/CĐ-CHHVN ngày 06/10/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và công điện số 257/CĐ-PCTT ngày 06/10/2021 của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận về Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Để chủ động ứng phó kịp thời với áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã bản hành văn bản 944/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 06/10/2021 yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động tại khu vực chủ động theo dõi, ứng phó với diễn biến của Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

error: Content is protected !!