Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1”, “1A”, “2”, “3”, “4”, “5” Luồng hàng hải Phú Quý

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2022/03/44-TBHH-TCTBDTHHMN_1.signed-Cham-dut-hoat-dong-cac-phao-luong-Phu-Quy.pdf” attachment_id=”2908″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!