Cảng vụ hàng hải Bình Thuận triển khai thực hiện công tác kiểm tra tàu thuyền từ xa

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1325/QĐ-CHHVN ngày 13/10/2021 về việc ban hành Quy trình kiểm tra tàu thuyền từ xa nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn lao động hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật khi thi hành công vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; tuân thủ việc chấp hành, thực hiện Pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên cũng như để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ tàu lên bờ và ngược lại, bảo đảm sức khỏe của Sỹ quan kiểm tra và thuyền viên liên quan.

Từ ngày 14/10/2021, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã chính thức triển khai thực hiện công tác kiểm tra tàu thuyền từ xa đối với tàu biển Việt Nam, phương tiện thuỷ nội địa mang cấp VR-SB hoạt động tại các cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận.

Toàn văn Quyết định vui lòng xem ở dưới đây:

error: Content is protected !!