Cấm hoạt động hàng hải trong thời gian diễn tập tìm kiếm cứu nạn tàu lặn tại khu vực biển Hòn Một – Vùng biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!