Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BGTVT, ngày 11/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!