UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 27/10/2021 về giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!