UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 27/10/2021 về giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!