Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Thực hiện văn bản số 4008/CHHVN-KHCNMT ngày 29/9/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hàng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Trong những năm qua, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực quản lý của đơn vị.

Năm 2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn phải đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, chủ yếu tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 được thiết thực, hiệu quả, qua đó thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trong các hoạt động của tàu thuyền, bến cảng, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải… bằng các hình thức trực tuyến qua các phần mềm như: zoom, zalo, skype…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động ngành hàng hải trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 tại khu vực quản lý.

Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

error: Content is protected !!