TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN CỦA CƠN BÃO NORU (Cập nhật lúc 10 giờ 00 ngày 27/9/2022)

1. Bản tin của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương Việt Nam. Vị trí tâm bão (lúc 09 giờ ngày 27/9): khoảng 15.3 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo: trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25km/h. 2. Hê thống giám sát thiên tai Việt Nam (http://vndms.dmc.gov.vn/) 3. Dự báo của một số Tổ chức nước ngoài 3.1. Dự báo của Nhật Bản 3.2. Dự báo của Hải quân Mỹ 3.3. Dự báo của Hong Kong 3.4. Dự báo của windfinder.com 3.5. Dự báo của windy.com (ECMWS – Global Forcast System) 3.6 Dự báo của zoom.earth (Google)
error: Content is protected !!