Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 của Bộ giao thông vận tải ban hành về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

[pdfjs-viewer url=”https://cangvuhanghaibinhthuan.gov.vn/wp-content/uploads/2024/01/592348.pdf” attachment_id=”5973″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!