Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra bắn đạn thật trên vùng biển Hà Tĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!