Thông báo phạm vi mất an toàn thao trường trong kiểm tra bắn đạn thật

Ngày 27/9/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã ban hành thông báo hàng hải số: 709/TBHH-CVHHNA về việc thông báo phạm vi mất an toàn thao trường trong kiểm tra bắn đạn thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!