Thông báo phạm vi mất an toàn thao trường trong kiểm tra bắn đạn thật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!