Thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!