TBHH về việc kéo giàn khoan Shelf Drilling Scepter từ giếng khoan SDNE-1P-ST, Lô 15-1 đến Singapore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!