Tạm ngưng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “H” báo hiệu chướng ngại vật xác tàu chìm tại vùng biển Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!