Ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 3855/UBND-KGVXNV ngày 09/10/2023 về việc phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10. Để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 – 24/10/2023), Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã ban hành văn bản số 1038/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 12/10/2023 về việc triển khai các hoạt động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận gửi đến các doanh nghiệp khai thác cảng biển tại khu vực để triển khai thực hiện.

(Viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường)

Ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, các doanh nghiệp cảng biển tại khu vực Bình Thuận phát động toàn thể viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn,…. gắn với thực hiện tốt mô hình “Ngày Chủ nhật cùng hành động vì môi trường”. Đây là các hoạt động nhằm thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995- 24/10/2023).

(Cán bộ, công nhân viên Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhà Máy Nhiêt Điện Vĩnh Tân 2 và Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường)

Đợt tổng vệ sinh môi trường lần này góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm với môi trường sống; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, với môi trường sống xung quanh nơi ở, nơi sinh hoạt, nơi học tập và nơi làm việc; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới duy trì thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt.

(Cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Cảng Phú Quý, Công ty TNHH Cảng Thương Chánh và Cảng Xăng dầu LPG Tuy Phong tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường)

error: Content is protected !!