QT.PC-TT-ATANHH.25 – Quy trình thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển/Thả tàu biển đang bị bắt giữ.

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fcangvuhanghaibinhthuan.gov.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2F25.-QT.PC-TT-ATANHH.25-Bat-giu-tau-bien-tha-tau-bien-bi-bat-giu-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!