QT.PC-TT-ATANHH.23 – Quy trình công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!