Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

Kể từ khi Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2013 được thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam, các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hàng năm được tổ chức trên toàn quốc nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 trong phạm vi cả nước và trong cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức KH&CN Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

(Ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất)

Những năm qua, KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng  sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Để tiếp nối các hoạt động ý nghĩa nêu trên, cũng như triển khai đồng bộ các hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1617/CHHVN-KHCNMT ngày 27/4/2023 về tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của viên chức, người lao động tại đơn vị; tiếp tục nâng cấp hệ thống thủ tục điện tử cho tàu thuyền, tính phí điện tử, tiếp nhận văn bản đến, đi trên văn phòng điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị,… tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực quản lý.

Hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 và kỷ niệm 10 năm (18/5/2014-18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận triển khai một số chủ đề như:

Ngoài ra, triển khai thực hiện văn bản số 1615/CHHVN-KHCNMT ngày 27/4/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đang hoạt động hàng hải tại khu vực nghiên cứu, tham dự giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023 được xét tặng cho các tác giả có công trình khoa học công nghệ, giá trị Khoa học – Kinh tế – Xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khích lệ, tôn vinh, công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả, đồng thời khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

error: Content is protected !!