Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!