Mẫu số 25 Thông báo hàng hải về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện.

Download file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!