Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quy chế phối hợp số 3527/QC-CHHVN-BTLBP ngày 08/10/2013 giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng, để nâng cao hiệu quả về công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải và biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại khu vực, cũng như tránh sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước tại cảng biển, ngày 19/01/2022, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lễ ký kết Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế phối hợp số 840/QCPH-BCHBP-CVHHBT trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng.

Tham dự buổi Lễ ký kết, về phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận có Đồng chí Đại tá Chu Văn Tấn – Chỉ huy trưởng cùng các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Về phía Cảng vụ hàng hải Bình Thuận có Đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư Chi bộ, Giám đốc cùng các Đồng chí trong Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng, đại diện.

Lễ ký kết được diễn ra trong bối cảnh hệ thống các cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền tại Bình Thuận đã được phát triển lớn rộng, có sự điều chỉnh về quy mô, quy hoạch; các tuyến đường hàng hải, đường bộ, đường sắt, hàng không kết nối vị trí chiến lược trong giao thông vận tải hàng hóa giữa tỉnh với khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ nên mật độ lưu lượng tàu thuyền đến, rời, hành hải qua lại khu vực tương đối lớn gây tác động, ảnh hưởng đến công tác quản lý, trách nhiệm về an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực trên vùng biển tỉnh Bình Thuận. Trong khi, một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên có sự thay đổi lớn về mặt nội dung, do vậy cần thiết có sự sửa đổi bổ sung các nội dung trong Quy chế phối hợp đã ký cho phù hợp với quy định hiện hành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải và biên phòng trong giai đoạn hiện nay.

Việc xây dựng Quy chế phối hợp tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ngày càng phát triển.

(Các cán bộ hai đơn vị trao đổi tình hình thực hiện Quy chế phối hợp)

(Đồng chí Bùi Nguyên Khôi phát biểu tại buổi Lễ)

(Đồng chí Chu Văn Tấn  phát biểu tại buổi Lễ)

Với 3 Chương và 13 điều của Quy chế đã thể hiện rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung, chương trình hoạt động phối hợp và quan trọng nhất là đã nêu ra được các hoạt động thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay để cùng phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Giám đốc Bùi Nguyễn Khôi cũng đã nhấn mạnh “Để tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa các thành quả đạt được trong công tác phối kết hợp giữa Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, thời gian tới, chúng ta cần xác định rõ một số mục tiêu chính trong việc triển khai thực hiện quy chế Quy chế phối hợp năm 2022, cụ thể như sau:

Một là, cần cụ thể hóa các kế hoạch phối hợp giữa hai bên, nội dung phối hợp hoạt động và cách thức tổ chức phối hợp trong từng công việc cụ thể là yếu tố rất quan trọng; thực hiện cơ chế giao ban, sơ kết quy chế định kỳ theo thời gian quy định để đánh giá kịp thời tình hình thực hiện Quy chế và kịp thời rà soát chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp.

Hai là, Việc trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh trật tự xã hội tại các khu vực cảng, tình hình hoạt động của các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh cần kịp thời, linh hoạt đáp ứng trong các tình huống xảy ra.

Ba là, cần phối hợp, tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật hàng hải.

Bốn là, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để thường xuyên triển khai phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện, công trình xây dựng, thi công trong khu vực quản lý; đặc biệt là đối với các phương tiện tham gia thi công các dự án công trình tại khu vực.

Năm là, tăng cường và thường xuyên hơn nữa trong công tác phối hợp quản lý, tuần tra, kiểm soát các hoạt động hàng hải, tàu thuyền thích ứng, phù hợp với tình hình, xu hướng các bến cảng biển tại khu vực đang ngày càng phát triển, mở rộng trong tương lai theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.”

Lễ ký kết cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của các Doanh nghiệp, Sở, ban ngành đối với nội dung quy chế với mong muốn Quy chế sau khi được ký kết sẽ phát huy được vai trò trong công tác quản lý giữa hai đơn vị.

(Lãnh đạo hai đơn vị ký Quy chế phối hợp)

error: Content is protected !!