Khu vực biển cấm hoạt động hàng hải.

Ngày 10/9/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo hàng hải số: 1332/TBHH-CVHHTTH về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!