Kéo giàn khoan Shelf Drilling Scepter từ Singapore đến Lô 15-1 để khoan giếng SDNE-1P-ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!