Cục Hàng hải Việt Nam công bố bổ nhiệm Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Ngày 25/8/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về bổ nhiệm ông Bùi Nguyên Khôi – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận giữ chức Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, kể từ ngày 30/8/2021.

Lễ công bố diễn ra tại đầu cầu trực tuyến Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận. Tại đầu cầu Cục Hàng hải Việt Nam có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Sang – Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam. Tại đầu cầu Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận có đồng chí Nguyễn Anh Hữu – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Thắng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hàng hải Việt Nam đã công bố Quyết định số 1058/QĐ-CHHVN ngày 04/8/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Nguyên Khôi giữ chức Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Hữu trao Quyết định số 1058/QĐ-CHHVN ngày 04/8/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Nguyên Khôi giữ chức Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Nguyên Khôi.

Phát biểu tại Lễ cô