Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận tàu công vụ

Ngày 14/8/2023, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận tàu công vụ theo Quyết định số 1091/QĐ-CHHVN ngày 28/7/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam.

Tham dự buổi Lễ, về phía Cảng vụ hàng hải Bình Thuận có ông Bùi Nguyên Khôi, Giám đốc cùng với Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Pháp chế – Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải; về phía Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính Kế toán, phòng An toàn – An ninh hàng hải.

Tàu Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh 18, có chiều dài 22,69 m; chiều rộng 6,4 m; chiều cao mạn 3,046m; chiều chìm 1,903m; công suất máy 493 mã lực; tàu chở được 14 người bao gồm thuyền viên; cấp tàu biển hạn chế III.

Phát biểu tại buổi Lễ bàn giao, ông Bùi Nguyên Khôi – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, sự hỗ trợ của Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và đội ngũ thuyền viên đã điều động tàu hành trình từ Đại diện của Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại Mỹ Tho đến Bình Thuận để bàn giao tàu công vụ Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh 18 cho Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; Với khu vực quản lý rộng, việc điều động tàu công vụ cho đơn vị là kịp thời và cần thiết nhằm phục vụ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải cho các phương tiện hành hải; kiểm tra giám sát hoạt động hàng hải, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng nước cảng biển do Cảng vụ hàng hải Bình Thuận quản lý.

Ông Bùi Nguyên Khôi, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi Lễ, ông Bùi Nguyên Khôi, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ký Biên bản bàn giao tàu Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh 18 trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị và các phòng, đại diện.

Ông Bùi Nguyên Khôi, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh ký Biên bản bàn giao tàu

Một số hình ảnh khác tại Lễ bàn giao:
error: Content is protected !!