Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Thực hiện Chỉ thị liên lịch số 5456/CTLT-CĐCHHVN-CHHVN ngày 13/12/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; văn bản số 31/BCĐ-TCCB ngày 04/01/2024 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động. Ngày 09/01/2024, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Việt – Trưởng Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Trịnh Thanh Lâm – Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Chánh thanh tra hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, cùng toàn thể viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

        Hội nghị Viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận năm 2023

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; công khai tài chính năm 2023; căn cứ rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ cơ quan; tiếp tục lấy ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của cơ quan và Biểu quyết thông qua các Quy chế nội bộ,…

Tham luận của phòng Pháp chế – Thanh tra – An toàn an ninh hàng hải về công tác an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực quản lý của đơn vị; Tham luận của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tại Tuy Phong về công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành hàng hải tại khu vực Vĩnh Tân – Cà Ná.

Giám đốc Bùi Nguyên Khôi trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2023, nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nên đã tác động hầu hết đến các lĩnh vực, đến sản xuất và đời sống của nhân dân nói chung và hoạt động hàng hải nói riêng, trong đó có hoạt động hàng hải trong khu vực do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận quản lý. Tuy nhiên, được được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Cục Hàng hải Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện từ UBND tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận sự ủng hộ, tham gia và phối hợp, có hiệu quả từ phía các các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận cũng như các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trong khu vực, và hơn hết là sự nỗ lực của toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà nước, cấp trên giao phó. Trong năm 2023, số lượng tàu thuyền và hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm 2022 (số lượng tàu thuyền đạt 8.106 lượt tăng 23%, tổng lượng hàng hóa đạt 14,42 triệu tấn tăng 14%, Tổng hành khách 818.848 lượt tăng 49%).

Ảnh toàn thể Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã nghiên cứu, xây dựng phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị quản lý và mục tiêu, định hướng, kế hoạch của Cục Hàng hải Việt Nam. Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số; phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước pháp luật, quy định của cấp trên; tăng cường triển khai thực hiện các thủ tục điện tử trên cổng thông tin một cửa Quốc gia; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các họat động hàng hải trong vùng nước cảng biển và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành chính; kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức theo quy định; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục duy trì việc tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân  lực để phục vụ tốt cho công tác  quản lý, thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị đã lựa chọn và bầu ra những đồng chí tiêu biểu, những người có đủ phẩm chất năng lực, sự nhiệt tình, tâm huyết tham gia Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 để lãnh đạo công tác thanh tra nhân dân trong thời gian tới.

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia các tham luận về: công tác kiểm tra, giám sát phương án bảo đảm an toàn hàng hải của các công trình, dự án; công tác trực ban, giải quyết thủ tục tàu tại khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận,… ngoài ra tại Hội nghị còn thảo luận trực tiếp, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động công tác chuyên môn, cũng như nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất viên chức và người lao động, qua đó đã định hướng bổ sung các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện và điều hành trong năm 2024 vào Nghị quyết của Hội nghị. Chính quyền và Công Đoàn đã Phát động thi đua năm 2024 và ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành công đoàn.

Đồng chí Đỗ Văn Thuận – Chủ tịch công đoàn Phát động phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bao gồm các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện thông qua biểu quyết với 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Trưởng Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận trong năm 2023 và đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết nội bộ; đồng thời, nhấn mạnh, bổ sung thêm những yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp cần phải tập trung thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt – Trưởng Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Đồng chí Bùi Nguyên Khôi – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thay mặt cho đơn vị tiếp thu sâu sắc các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Việt; Cấp uỷ, Ban lãnh đạo cơ quan sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí; đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đồng chí Bùi Nguyên Khôi kiến nghị Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận hoàn thành các nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.

Hội nghị thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024.

error: Content is protected !!