Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 01 viên chức.

2. Vị trí việc làm: Theo dõi thi hành pháp luật.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời gian, địa điểm nhận, hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 28/5/2021 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, số 345 đường Võ Văn Kiệt, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: Điện thoại: 02523. 822 699.

error: Content is protected !!