Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ban hành văn bản số 1160/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 30/11/2021 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải đối với các tàu khách Phan Thiết – Phú Quý …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!