Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ban hành văn bản số 1023/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 25/10/2021 về việc tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!