Cảng vụ hàng hải Bình Thuận ban hành văn bản số 1023/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 25/10/2021 về việc tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!