Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận ban hành Quyết định số 584/QĐ-CVHHBT ngày 02/7/2021 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fcangvuhanghaibinhthuan.gov.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2F584.QD-CVHHBT.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
error: Content is protected !!