Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận ban hành Quyết định số 584/QĐ-CVHHBT ngày 02/7/2021 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!