Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận ban hành Quyết định số 584/QĐ-CVHHBT ngày 02/7/2021 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!