Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận ban hành Quyết định số 241/QĐ-CVHHBT ngày 26/3/2021 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!