Cài đặt sử dụng ứng dụng APP “PCTT” trên điện thoại thông minh.

Thực hiện văn bản số 235/PCTT-VP ngày 09/9/2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận về việc cài đặt sử dụng và đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng APP “PCTT” trên điện thoại thông minh.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo đến các đơn vị doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải, chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý hàng hải và các tổ chức cá nhân có liên quan tham gia hoạt động hàng hải tại khu vực biết, cài đặt và sử dụng APP “PCTT” nhằm thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, hướng dẫn ứng phó với thiên tai, kiến thức cảnh báo thiên tai, tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo thiên tai; cập nhật, chia sẻ thông tin công tác chỉ đạo, thông báo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn…(Gửi kèm theo hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng APP “PCTT” của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai).

Để hoàn thiện APP “PCTT” hơn, trong quá trình sử dụng nếu có ý kiến đóng góp đề nghị các đơn vị gửi về Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận (Địa chỉ số 345 đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 02523.822353; Fax: 02523.830315; Email: phapchecvbt@gmail.comtrước ngày 10/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận theo thời gian quy định.

Cảng vụ Hàng Bình Thuận thông báo đến các đơn vị doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải, chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý hàng hải và các tổ chức cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Toàn văn văn bản xem dưới đây:

error: Content is protected !!