CÁC CƠ QUAN TỈNH NINH THUẬN

TT Cơ quan, doanh nghiệp Địa chỉ Điện thoại Fax Trang web
1 UBND tỉnh Ninh Thuận Số 450 đường Thống Nhất, Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  02593.828.269  02593.822.623 http://www.ninhthuan.gov.vn/
2 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Thuận Số 450 đường Thống Nhất, Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 02593.824.192 02593.823.474 http://www.ninhthuan.gov.vn/
3 Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận Số 142 đường 21 Tháng 8, Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 02593.823.302 02593.824.343 http://www.ninhthuan.gov.vn/
4 BCH. Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận Số 153 đường Thống Nhất, Thanh Son, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 02593.822.948 02593.822.948  
 
error: Content is protected !!